Restauratie van schilderijen en beschilderde objecten

Verouderde restauraties

Verouderde restauraties kunnen een storend beeld geven en de uitdrukking van een schilderij totaal veranderen. In de loop der tijd kunnen restauraties die vroeger goed leken, nu niet meer voldoen. Om restauraties op te sporen wordt er onderzoek gedaan. Met bijvoorbeeld ultraviolet licht komt er meer duidelijkheid in de restauratiegeschiedenis van het schilderij naar boven.

Kunstrestauratie Rotterdam-Martine van der Plas

Een begin 20e eeuwse berglandschap van B.A. Brauwn werd ter restauratie aangeboden omdat het vervuild was en een vroeger gerestaureerde scheur duidelijk zichtbaar was geworden.

Kunstrestauratie Rotterdam-Martine van der Plas

Voordat er met een restauratie wordt begonnen zal er in kaart gebracht moeten worden wat een schilderij mankeert en waarom. Daarbij kan een onderzoek met u.v. licht duidelijkheid geven.

Een 19e eeuws doek van Hobbe Smidt die al diverse malen gerestaureerd is.

Kunstrestauratie Rotterdam-Martine van der Plas

Een schilderij van Hobbe Smidt, voor de restauratie.

Kunstrestauratie Rotterdam-Martine van der Plas

Na de restauratie.

Kunstrestauratie Rotterdam-Martine van der Plas

Een U.V. foto van het schilderij van Hobbe Smidt. De donkere plekken op deze foto vertellen dat er oude restauraties onder de vernislaag aanwezig zijn.

Kunstrestauratie Rotterdam-Martine van der Plas

Tijdens het schoonmaken blijkt dat er origineel materiaal verloren is gegaan en we hier met een forse lagune te maken hebben.

Kunstrestauratie Rotterdam-Martine van der Plas

Detail opnemen van de lagune.

Kunstrestauratie Rotterdam-Martine van der Plas

De restauratie van de lagune gebeurt met een inlay ,die zoveel mogelijk overeen komt met de structuur van het schilderij.

Kunstrestauratie Rotterdam-Martine van der Plas

De 1e retouche; een dun laagje aquarel verf.

Kunstrestauratie Rotterdam-Martine van der Plas

Het eindresultaat.

Meer info & contact