Restauratie van schilderijen en beschilderde objecten

Schoonmaken / vernisafname

Kunst-schoonmaken-Rotterdam

Dit schilderij van een 19 eeuwse schilder is ernstig vervuild, op het midden van het schilderij is een nog niet schoongemaakte strook met vuil en vergeelde vernis te zien.

In de loop van de jaren wordt een schilderij vuil, bijvoorbeeld door rookaanslag of huisvuil. Deze vervuiling ontstaat geleidelijk maar werkt ontzettend storend. Een hinderlijke vuilsluier kan ook veroorzaakt worden door een vergeelde vernislaag, die ervoor kan zorgen dat een schilderij somber lijkt. De verbazing is dan ook vaak groot wanneer de eigenaar het schilderij komt ophalen en blijkt dat het schilderij heldere en sprankelende kleuren heeft. Een schilderij is niets meer dan een plat vlak waar op met kleuren en lijnen een voor stelling gesuggereerd wordt. Wanneer een vuilfilm de kleurherkenning blokkeert, neemt de “leesbaarheid” van het schilderij af.

Kunstrestauratie Rotterdam-Martine van der Plas

Tijdens het schoonmaken van een 18e eeuws paneel.

Kunstrestauratie Rotterdam-Martine van der Plas
Kunstrestauratie Rotterdam-Martine van der Plas

Een 18e eeuws schilderij wat in de loop van de tijd vervuild is geraakt en daardoor een grauwe sombere uitstraling heeft. Halverwege het schoonmaken komen de oorspronkelijke heldere en mooie kleuren te voorschijn.

Om het schilderij goed schoon te krijgen word het vuil er in 2 fases afgehaald.

Kunstrestauratie Rotterdam-Martine van der Plas

Op de foto het meest rechter wattestokje waar het oppervlaktevuil mee afgenomen is.Met het linker wattestokje is de vergeelde vernislaag afgenomen.

Kunstrestauratie Rotterdam-Martine van der Plas

Het eindresultaat.

Kunstrestauratie Rotterdam-Martine van der Plas

Een olieverfschilderij van Constant Artz. De vernislaag is bij dit schilderij is gecrepeerd.Dat wil zeggen dat er vele kleine vernisscheurtjes vlak naast elkaar zitten. dit geeft de indruk dat het schilderij een witte of blauwe uitslag heeft.

Kunstrestauratie Rotterdam-Martine van der Plas

Door de oude vernislaag af te nemen komen de oorspronkelijke kleuren tot leven.

Kunstrestauratie Rotterdam-Martine van der Plas

Een paneeltje van Adriaen van Ostade, voor restauratie.

Kunstrestauratie Rotterdam-Martine van der Plas

Hetzelfde paneeltje, na restauratie.

Meer info & contact