Restauratie van schilderijen en beschilderde objecten

Gedeformeerd of een gebobbeld slap doek

Kunst-conserveren-Rotterdam
Kunst-conserveren-Rotterdam
Kunstrestauratie Rotterdam-Martine van der Plas

Een doek dat verslapt is of een spieraam wat niet goed meer functioneert kan bobbels, deuken of plooien veroorzaken. Dit heet deformatie. Vaak helpt het uitspieen van het spieraam niet voldoende. Door het schilderij te bedoeken wordt het schilderij weer glad.

Deformatie in een doek kan ontstaan door verschillende redenen. Het kan zijn dat er een puntbelasting heeft plaats gevonden of dat het schilderij in een wisselend klimaat heeft gehangen. Ook de kwaliteit van het doek kan een rol spelen.

Het bedoeken, ook wel doubleren genoemd, is het aanbrengen van een nieuw doek achter het bestaande doek. Dit nieuwe doek, ook wel steundoek genoemd, neemt de dragende taak van het originele doek over. De gebruikte materialen tasten de originele materialen niet aan en zijn reversibel.

Kunstrestauratie Rotterdam-Martine van der Plas

Achterzijde van een bedoekt schilderij.

Kunstrestauratie Rotterdam-Martine van der Plas

Wanneer er een opschrift aan de achterzijde van een schilderij staat kan een transparant materiaal gebruikt worden voor de bedoeking.

Een bedoeking kan ook ter ondersteuning van een reparatie dienen. Voor het restaureren van een gat of scheur geeft een bedoeking een stabiele ondergrond.

Kunstrestauratie Rotterdam-Martine van der Plas

Een schilderij door Thomas Jones Baker. Het doek is vervuild ,gedeformeerd en heeft een scheur.

Kunstrestauratie Rotterdam-Martine van der Plas

Resultaat na restauratie.

Kunstrestauratie Rotterdam-Martine van der Plas

Een opname gemaakt tijdens de restauratie.

Meer info & contact