Restauratie van schilderijen en beschilderde objecten en ornamentlijsten

Schilderij schoonmaken / vergeelde vernis

Kunst-schoonmaken-Rotterdam

Dit schilderij van een 19 eeuwse schilder is ernstig vervuild, op het midden van het schilderij is een nog niet schoongemaakte strook met vuil en vergeelde vernis te zien.

Schoonmaken van een vuil schilderij

In de loop van de jaren wordt een schilderij vuil, bijvoorbeeld door rookaanslag of huisvuil. Deze vervuiling ontstaat geleidelijk en is storend. Een hinderlijke vuilsluier kan ook veroorzaakt worden door een vergeelde vernislaag, die ervoor kan zorgen dat een schilderij somber lijkt of niet goed leesbaar is.
De verbazing is dan ook vaak groot wanneer de eigenaar het schilderij komt ophalen en blijkt dat het schilderij heldere en sprankelende kleuren heeft. Een schilderij is niets meer dan een plat vlak waar op met kleuren en lijnen een voorstelling gesuggereerd wordt. Wanneer een vuilfilm de kleurherkenning blokkeert, neemt de “leesbaarheid” van het schilderij af. Een vuil schilderij geeft minder informatie dan oorspronkelijk is bedoeld.

Afnemen of verwijderen van een vergeelde vernislaag op een schilderij

Vernis kan ook allerlei andere storende eigenschappen hebben zoals, Craquelé, wazig worden of een matte uitstraling. Voordat een vernislaag wordt verwijderd zal er eerst getest moeten worden welk materiaal geschikt is voor het desbetreffende schilderij. De verflaag en/of de drager mogen niet aangedaan worden door het schoonmaken. Het verwijderen van een vernislaag vraagt ervaring en toewijding van de restaurator.

Kunstrestauratie Rotterdam-Martine van der Plas

Tijdens het schoonmaken van een 18e eeuws paneel.

Een 18e eeuws Hollands paneeltje waarvan de lijst en het schilderij vervuild waren.

De opnames voor tijdens en na het schoonmaken laten zien hoe vuil en een vergeelde vernislaag storend kunnen zijn in de leesbaarheid van een schilderij.

Schilderij restaureren Rotterdam
Schilderij restaureren Rotterdam
Schilderij restaureren Rotterdam

Een 18e eeuws schilderij wat in de loop van de tijd vervuild is geraakt.

En daardoor een grauwe sombere uitstraling heeft. Halverwege het schoonmaken komen de oorspronkelijke heldere en mooie kleuren te voorschijn.

Om het schilderij goed schoon te krijgen word het vuil er in 2 fases afgehaald.

Op de foto het meest rechter wattenstokje waar het oppervlaktevuil mee afgenomen is. Met het linker wattenstokje is de vergeelde vernislaag afgenomen.

Het eindresultaat.

Een olieverfschilderij van Constant Artz waarvan de vernislaag gecrepeerd is.

Kunstrestauratie Rotterdam-Martine van der Plas

Een gecrepeerde vernislaag ziet er wit en mat uit. Dat komt door heelveel kleine barstjes en haarscheurtjes naast elkaar in de vernislaag. Dit geeft een witte/blauw uitdrukking aan het schilderij.

Kunstrestauratie Rotterdam-Martine van der Plas

Door de oude vernislaag af te nemen komen de oorspronkelijke kleuren tot leven.

Een paneeltje van Adriaen van Ostade.

Voor restauratie.

Hetzelfde paneeltje, na restauratie.