Restauratie van schilderijen en beschilderde objecten en ornamentlijsten

Gedeformeerd of gebobbeld slap schilderij restaureren

Restauratie slap of gebobbeld schilderij

Een doek dat verslapt is of een spieraam wat niet goed meer functioneert kan bobbels, deuken of plooien veroorzaken. Dit heet deformatie. Vaak helpt het uitspieën van het spieraam niet op de lange termijn.

Deformatie schilderijdoek

Deformatie in een doek kan ontstaan door verschillende redenen. Het kan zijn dat er een puntbelasting heeft plaats gevonden of dat het schilderij in een wisselend klimaat heeft gehangen. Ook de kwaliteit van het doek kan een rol spelen en niet solide materialen die gebruikt zijn bij het vervaardigen van het schilderij.

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk om deformatie te verhelpen.

Schilderij bedoeken

Een daarvan is het bedoeken. Het bedoeken, ook wel doubleren genoemd, is het aanbrengen van een nieuw doek achter het bestaande doek. Dit nieuwe doek, ook wel steundoek genoemd, neemt de dragende taak van het originele doek over. Waarbij het behandelen van een deformatie een zeer goed en langdurig resultaat heeft.

Het schilderij dient van zijn spieraam gehaald te worden en wordt op de nieuwe steundrager geplakt. De materialen tasten het schilderij niet aan en zijn reversibel.

Bij dit schilderij zijn de randen van het doek losgescheurd. Daardoor kreeg het schilderij niet voldoende houvast en is het geleidelijk aan gedeformeerd geraakt.
De Craquelé, die op de 2e foto is te zien, is veroorzaakt door een langere tijd niet goed opgespannen te hebben gezeten.

Gebobbeld schilderij herstellen
Gebobbeld schilderij herstellen
Gebobbeld schilderij herstellen

Achterzijde van een bedoekt schilderij.

Wanneer er een opschrift aan de achterzijde van een schilderij staat kan een transparant materiaal gebruikt worden voor de bedoeking.

Een bedoeking kan ook ter ondersteuning van een reparatie dienen. Voor het restaureren van een gat of scheur geeft een bedoeking een stabiele ondergrond.

Kunstrestauratie Rotterdam-Martine van der Plas

Een schilderij door Thomas Jones Baker. Het doek is vervuild, gedeformeerd en heeft een scheur.

Kunstrestauratie Rotterdam-Martine van der Plas

Resultaat na restauratie.

Kunstrestauratie Rotterdam-Martine van der Plas

Een opname gemaakt tijdens de restauratie.